Giải pháp cho phòng khách hẹp
Các Website khác - 30/08/2008

Biết cách lựa chọn kiểu bàn ghế, khéo léo sắp xếp, sử dụng các giá, tủ vừa để trang trí vừa hữu dụng trong việc cất đồ... có thể giúp phòng khách nhỏ nhà bạn trông rộng hơn.

Minh Thùy (theo BHG)