Bảo vệ doanh nghiệp nhà nước được dùng vũ khí
Các Website khác - 02/12/2005

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, tổ chức kinh tế nhà nước và lực lượng bảo vệ chuyên trách các doanh nghiệp nhà nước, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà nước được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Trong công văn ra ngày 30/11, Bộ Công an cũng quy định chi tiết thủ tục đề nghị cấp giấy phép mua và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà nước phải có công văn đề nghị mua và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do chủ tịch hội đồng quản trị ký hoặc tổng giám đốc, giám đốc ký (đơn vị không có hội đồng quản trị). Trong hồ sơ còn phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà nước, quyết định thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách....

Còn các doanh nghiệp nhà nước, công ty nhà nước tiếp tục làm theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1966 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Bộ Công an cũng quy định, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 hoặc 2 thành viên trở lên được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước trước đây đã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ nay tiếp tục được đăng ký, sử dụng.

Thời gian qua, người của một số doanh nghiệp đã tuỳ tiện sử dụng vũ khí, dù không được phép. Chẳng hạn, đầu tháng 3, bảo vệ Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kênh Cầu (xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã dùng súng bắn chết ông Lê Văn Diệp (68 tuổi) và làm bị thương anh Lê Văn Tú. Cuối tháng 12/2004, trong vụ xô xát tại khu vực khách sạn Camellia, Hải Phòng, Nguyễn Quốc Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu) rút súng bắn liền 2 phát. Viên đạn đầu tiên trúng đèn trần, viên thứ hai xuyên qua ngực sinh viên Đỗ Văn Quảng.

A.Thư