Cơ bản xử lý xong nợ xấu vụ án Minh Phụng - Epco
Các Website khác - 11/01/2006

Đến cuối năm 2005, Ngân hàng Công thương cơ bản giải quyết xong các khoản nợ xấu, trước hạn một năm theo yêu cầu xử lý nợ xấu tại ngân hàng này của Chính phủ. Số nợ tồn đọng đã được xử lý lên tới gần 10 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phạm Huy Hùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, khoản nợ lớn cơ bản được giải quyết là chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan vụ án cho UBND tỉnh Vũng Tàu. Tổng trị giá tài sản hơn 470 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương cho biết, khả năng số tiền này sẽ thu được trong quý 2/2006. Ngân hàng đã bán xong nợ và tài sản của Công ty xuất nhập khẩu ngũ cốc vay tại Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương cho Công ty mua bán nợ Bộ Tài chính, thu về 85 tỷ đồng.

(Theo Nhân Dân, Tin Tức)