Qua vụ PMU 18: Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim(?!)
Các Website khác - 01/06/2006
Qua vụ án PMU18 - nhìn lại những lỗ hổng quản lý:
Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim(?!)
Phạm Viết Đào

Chúng tôi đã sưu tập được 123 văn bản pháp quy, dày gần 2.000 trang, nặng gần 8kg: Cao nhất là Luật Xây dựng và dưới đó là các nghị định, quyết định, thông tư và của các bộ quản lý chuyên ngành đã tập trung vào luật hoá, quy chế hoá việc quản lý, sử dụng, thanh tra kiểm tra các nguốn vốn đầu tư-xây dựng. Vụ PMU18 đã làm lộ rõ các văn bản pháp quy này hình như không mấy hiệu lực.

Quốc lộ 2 - một trong những dự án
của PMU18 - khi thi công thường
xuyên tắc đường.

"Lỗ kim" 1: Quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Các công trình giao thông do PMU làm chủ đầu tư phần lớn đều thuộc nhóm A, tức là nhóm do Thủ tướng phê duyệt. Để rút ruột từ các công trình này, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến đã dùng chiêu thức các "nhà thầu phụ", thực chất là "các sân sau" để khống chế, thao túng nguồn vốn đầu tư, vô hiệu hoá Quy chế đấu thầu được ban hành theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 2, điều 52 của Quy chế đấu thầu đã phân cấp trách nhiệm về quản lý đấu thầu cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) như sau:

- Bộ trưởng Bộ KHĐT có trách nhiệm:
a/ Thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt về:
- Kế hoạch đấu thầu của các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư;
- Kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;...

b/ Kiểm tra, thanh tra công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc.

Việc PMU18 tổ chức ra những cuộc đấu thầu trí trá, việc Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng sử dụng vốn ODA mua xe biếu tặng, cho mượn vô tội vạ, làm đường đến trang trại của mình, hối lộ một số quan chức địa phương để hợp thức hoá quyền sử dụng đất rừng làm trang trại, tư gia... có nằm trong bài thầu đã được Bộ KHĐT đã thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt không?

Theo chúng tôi, Quy chế đấu thầu và Nghị định 17/CP đã quy định rõ chức trách của Bộ KHĐT, không đúng như Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã đẩy lên cho Chính phủ như từng tuyên bố với báo chí: "Bộ KHĐT cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước về ODA cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ để khắc phục sự chồng chéo hoặc buông lỏng quản lý, đồng thời tăng cường phân cấp và chịu trách nhiệm của các bộ, ngành...". (Tuổi Trẻ - 12.4.2006).

Bao nhiêu bộ xúm vào mà Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến còn rút ra được hàng triệu USD, nếu phân cấp hơn nữa thì số tiền sẽ còn thất thoát đến mức nào(?!). Mục 2, điều 52 của Quy chế đấu thầu và mục 3, điều 18 Nghị định 17 đều giao cho Bộ KHĐT: Chủ trì và tổ chức thẩm định; kiểm tra, thanh tra các bài thầu và kết quả đấu thầu; chức năng, nhiệm vụ như thế theo chúng tôi là hết sức rõ ràng, không hề chồng chéo nhiệm vụ với các bộ khác. Nếu Bộ KHĐT không đảm đương nổi thì trình Thủ tướng và Chính phủ sửa lại Quy chế đấu thầu và Nghị định 17, chứ không thể đổ cho cơ chế để thoái thác trách nhiệm của mình về những sai phạm trong hoạt động đấu thầu và làm sai bài thầu tại các dự án đầu tư của PMU18.

"Lỗ kim 2": Quản lý nhà nước về ngoại tệ của NHNN
Một dấu hỏi đặt ra ở đây là: Những khoản USD lên đến hàng triệu có liên quan tới những đường dây cờ bạc quốc tế đã được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào? Chắc chắn nó không dễ dàng như chuyển một bức thư điện tử, cũng không chuyển theo hình thức "cửu vạn", càng không thể chuyển qua con đường bưu điện. Vậy thì chỉ còn một "lỗ kim" duy nhất đó là qua hệ thống ngân hàng.

Vậy trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đến đâu trước việc Bùi Tiến Dũng và những tay cờ bạc chuyển khoản trong nước và những trùm cờ bạc như Bùi Quang Hưng nếu sử dụng hệ thống ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ cho việc đánh bạc? Các cơ quan điều tra và ngành ngân hàng cần làm rõ "lỗ kim" để sớm bịt lại!

(còn tiếp)