Sớm báo cáo kết quả xử lý sai phạm của Công ty Hoàn Cầu
Các Website khác - 13/01/2006

TT - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu báo cáo các sai phạm liên quan đến Công ty Hoàn Cầu. Theo đó, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng về kết quả thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hoàn Cầu tại thông báo số 180/2005 của Văn phòng Chính phủ.

Kết quả thanh tra Công ty Hoàn Cầu TP.HCM cho thấy công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng của UBND TP.HCM tại một số nơi có biểu hiện buông lỏng, dẫn đến việc chuyển nhượng dự án không đúng qui định.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc triển khai các dự án trái phép giữa các doanh nghiệp, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, xây dựng tại địa phương; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc về thủ tục giao đất tại một số dự án; thực hiện nghiêm kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm trong việc quản lý đất đai và đầu tư xây dựng của Công ty Hoàn Cầu.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Hoàn Cầu đã đầu tư nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu đầu tư nhiều dự án có qui mô về sử dụng đất và tổng mức đầu tư lớn, nhưng chưa tính toán hết các điều kiện khả thi, dẫn đến các dự án triển khai chậm. Công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, có nhiều thiếu sót.

MINH QUANG