Thanh toán tiền hàng xuất khẩu
Các Website khác - 13/12/2005
Hỏi: Khi ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất, có thể thỏa thuận việc thanh toán tiền hàng bằng đồng Việt Nam được không?

Trả lời: Theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2882 TC/TCT ngày 12-8-2003 hướng dẫn chứng từ thanh toán với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu có nêu tại điểm 6 như sau: "Việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng Việt Nam thông qua các tài khoản mở tại ngân hàng. Chứng từ thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu".

Như vậy, việc thỏa thuận thanh toán tiền hàng xuất khẩu của công ty với doanh nghiệp trong khu chế xuất là hoàn toàn hợp lệ. Nhưng chú ý khi khai trên tờ khai xuất phải ghi rõ: VND và tỷ giá ngoại tệ.

---------------------

Thiệt hại nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc để truy cứu trách nhiệm hình sự

Hỏi: Thiệt hại nghiêm trọng đối với vụ tai nạn giao thông thì được xác định như thế nào?

Trả lời: Thiệt hại nghiêm trọng xảy ra là một dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành của tội phạm này. Hành vi vi phạm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại về tính mạng, thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe hoặc về tài sản của người khác. Để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 202 Bộ luật Hình sự thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải xác định được mỗi quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra. Thiệt hại được coi là nghiêm trọng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Làm chết một người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31-60%;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại nặng cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 61% trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của những người này từ 41% trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21-30% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các nạn nhân từ 31-40% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;

- Gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm xảy ra thiệt hại về tính mạng, thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tài sản.

-----------------------------

Xử phạt với tội tạt a-xít gây thương tích cho người khác?

Trả lời: Trả thù người khác bằng cách tạt a-xít là một hình thức gây thương tích dã man và hèn hạ nhất. Tội phạm này thường nhằm vào các nạn nhân là chị em phụ nữ.

Tội phạm này đã được quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi cố ý như bắn, đâm, chém, đấm, đá... làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khỏe.

Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này là tỷ lệ gây thương tật cho người khác từ 11% trở lên. Nếu tỷ lệ này dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như: dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người; đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai... thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy tội phạm tạt a-xít thuộc trường hợp này (a-xít được xác định là hung khí mang tính chất nguy hiểm cao và có khả năng gây cố tật cho nạn nhân - để lại tật trên cơ thể con người không bao giờ chữa khỏi).

Hình phạt cho tội này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1) hoặc từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khoản 4).

Theo Tổng hợp