Thủ tục, hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS?
Các Website khác - 21/11/2005
Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường phải làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ, có xác nhận của UBND cấp xã (học sinh là người tàn tật có thêm xác nhận của trưởng trạm y tế cấp xã).

Ðơn được lập làm hai bản, một bản nộp cho nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét, miễn giảm đóng góp theo quy định và một bản nộp cho Phòng Nội vụ - Lao động để theo dõi, quản lý. Học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần để mua sách, vở, đồ dùng học tập ngoài đơn còn phải thêm phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học. Các giấy tờ nêu trên nộp cho Phòng Nội vụ - Lao động cấp huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp từ nguồn chi bảo đảm xã hội của địa phương.

-----------------

* Trường hợp công chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước được bầu giữ chức danh chuyên trách cấp xã thì chuyển xếp lương thế nào?

Bộ Nội vụ: Trường hợp công chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên và viên chức đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được bầu giữ chức danh chuyên trách cấp xã, thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

-----------------

* Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm (nếu có) theo cách nào?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm những công việc độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc trực tiếp ở nơi độc hại, nguy hiểm trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì phụ cấp độc hại, nguy hiểm (nếu có) được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

----------------

* Ðề nghị báo cho biết thủ tục gửi đơn khởi kiện dân sự và thủ tục nhận đơn khởi kiện?

Bộ Tư pháp: Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khởi kiện vụ án gửi đơn kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau: Nộp trực tiếp tại tòa án; gửi đến tòa án qua bưu điện. Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Thủ tục nhận đơn khởi kiện: Tòa án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, tòa án phải xem xét và có một trong các quyết định sau: Tiến hành thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án khác; trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

-------------------

* Quy định về quyền yêu cầu sửa chữa, phá dỡ bất động sản liền kề?

Tòa án Nhân dân tối cao: Trong trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt công cộng thì chủ sở hữu phải chặt cây, sửa chữa hoặc phá dỡ công trình đó. Chủ sở hữu bất động sản liền kề có quyền yêu cầu chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ phải chặt cây, phá dỡ; nếu người đó không chặt cây, phá dỡ, thì chủ sở hữu bất động sản liền kề có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.