“Trong điều tra tham nhũng, chúng ta thua nhiều”
Các Website khác - 01/11/2007
Ông Trần Đình Nhã.

Theo ông, khó khăn trong điều tra tham nhũng hiện nay là gì?

Khó khăn là chưa chuyên môn hóa được án tham nhũng. Thế nên vừa qua chúng ta mới thành lập cơ quan chuyên trách điều tra chống tham nhũng thuộc Bộ Công an. Nhưng khó khăn của điều tra án tham nhũng là vì tham nhũng gắn với quan chức, gắn với người có chức có quyền.

Những đối tượng này điều tra không phải dễ. Nếu cứ theo sát một vụ điều tra tham nhũng thì thấy có những việc nghi ngờ như thế này nhưng cơ quan điều tra “bó tay” vì cơ quan điều tra không phải là thần thánh, trong khi muốn kết luận vụ án thì phải có chứng cứ. Tìm ra chứng cứ thì người ta phục, không tìm ra chứng cứ thì chúng ta thua.

Trong điều tra chúng ta thua nhiều vì đối tượng khôn ngoan hơn, che giấu được chứng cứ. Những người tham nhũng là những người khôn ngoan, có thể nói là thông minh. Khôn ngoan, thông minh mới nắm được chức vụ, mới “ăn” được tiền một cách ngon lành, mới che giấu được hành vi tội phạm.

Tới đây chúng ta điều chỉnh thế nào để điều tra tham nhũng hiệu quả hơn?

Chúng tôi đề nghị tới đây khi xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi nên qui định một số biện pháp điều tra, chí ít cũng phải theo thông lệ quốc tế hiện nay, tức là ngoài những biện pháp điều tra như qui định hiện nay thì đưa cả những biện pháp điều tra đặc biệt khác mà thế giới đang sử dụng vào.

Ngoài ra, tổ chức cơ quan điều tra lại theo hướng trong chừng mực nào đó cơ quan điều tra độc lập hơn, điều tra viên độc lập hơn.

Theo hướng như thế thì may ra chúng ta mới đẩy mạnh hơn được hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng.

Theo Khiết Hưng
Báo Tuổi trẻ