Các cơ quan LHQ chấp thuận đẩy nhanh công tác phòng chống HIV ở châu Phi
Các Website khác - 17/11/2005

Hiện nay, đại dịch HIV/AIDS tàn phá mạnh nhất và nặng nề nhất ở châu Phi.

Bản công bố hợp tác lần này là bản đầu tiên được các cơ quan LHQ ở châu Phi thông qua kể từ khi đại dịch mới xuất hiện những năm 80. Theo đó, bản công bố được thông qua hôm 4/11 tại thủ đô Congolese vào ngày cuối cùng trong cuộc hội đàm kéo dài 3 ngày. Tham dự hội đàm có các giám đốc khu vực và đại diện của UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNIFEM, UNFPA, UNICEF và văn phòng khu vực của WHO tại châu Phi (tổ chức đi đầu trong sáng kiến về bản công bố chung nói trên).

Theo bản công bố này, 7 cơ quan của LHQ sẽ đảm bảo hỗ trợ nhau trong việc thực thi kế hoạch hợp tác khu vực nhằm đẩy nhanh tiến độ phòng chống HIV ở châu Phi. Ngoài ra các cơ quan này còn hiệp trợ với nhau trong các kế hoạch chủ chốt năm 2006 và cơ thế theo dõi việc thực thi kế hoạch hợp tác.

Chiến lược hợp tác nói trên bao gồm các mục tiêu:

- Vận động các hỗ trợ về chương trình, kỹ thuật của hệ thống LHQ trong việc đẩy nhanh công tác ngăn ngừa căn bệnh thế kỷ.

- Thắt chặt tình đoàn kết giữa những nhà hoạt động khu vực nhằm tăng cường hỗ trợ cho việc đẩy nhanh công tác phòng chống HIV ở châu Phi.

- Xúc tiến việc thu thập và vận dụng các thông tin chiến lược quốc gia, kinh nghiệm và chứng cứ để hướng dẫn mở rộng công tác phòng ngừa HIV.
Vận động lãnh đạo các cấp hỗ trợ việc đẩy nhanh những nỗ lực phòng chống HIV.

- Thiết lập cơ chế quản lý và theo dõi việc thực thi kế hoạch hợp tác LHQ khu vực châu Phi về việc đẩy nhanh công tác phòng chống HIV.

- Hỗ trợ các nước trong việc huy động ngân sách.

7 cơ quan LHQ cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan nhằm quản lý và theo dõi kế hoạch rồi báo cáo lại cho các giám đốc khu vực, những người này có trách nhiệm ít nhất một năm 2 lần thảo luận về những tiến bộ đạt được trong quá trình thực hiện chương trình nói trên.

Đặng Dương theo

http://www.angolapress-angop.ao