Việt Nam và hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác về dự phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 18/01/2006
Ngày 18-1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến và Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam M.Marin ký kế hoạch hành động về chương trình hỗ trợ song phương cho dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008.

Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác song phương để ngăn chặn nhiễm HIV cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS. Mối quan hệ này được hỗ trợ bởi kế hoạch khẩn cấp hỗ trợ phòng, chống AIDS của Tổng thống Bush (PEPFAR).

Theo chương trình PEPFAR, Ban điều phối liên ngành do Bộ Y tế làm thường trực và nhóm điều phối PEPFAR của Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp các đối tác để xây dựng và thực hiện các chương trình dự phòng lây nhiễm ở nhóm có hành vi nguy cơ cao; đồng thời thiết lập các dịch vụ cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ðến năm 2008, chương trình dự kiến sẽ điều trị cho 22 nghìn người nhiễm bằng thuốc kháng vi-rút và chăm sóc cho khoảng 110 nghìn người bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.