Xuống đường phản đối cuộc chiến Iraq
Các Website khác - 20/03/2006
Xuống đường phản đối cuộc chiến Iraq

(AFP) Làn sóng xuống đường rầm rộ phản đối cuộc chiến Iraq (ảnh) diễn ra hầu khắp trên thế giới trong các ngày 18 và 19.3, đặc biệt là tại Châu Âu và Mỹ, tạo nên lễ kỷ niệm quy mô toàn cầu đầu tiên ngày Mỹ và Anh phát động cuộc tấn công lật độ chính thể của ông Saddam Hussein (20.3.2003).

Đặc biệt trong đoàn biểu tình thu hút 1.200 người ở Hollywood, có cả đạo diễn phim "Crash" Paul Haggis, cùng các ngôi sao Martin Sheen, Laura Dern và Maria Bello. T.B