Đi tiên phong
Các Website khác - 12/10/2005
GÓC NHÌN
Đi tiên phong

Nguyên Anh
Bầu Tuân của Mitsustar Hải Phòng được xem là người đi tiên phong trong phong trào bóng đá "sạch". Ông bỏ tiền tỉ và mới thâm nhập vào bóng đá đã phát động ngay chiến dịch các đội cùng đá "sạch" với lời hô hào đến các doanh nghiệp làm bóng đá. Ông kéo Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm, Hoà Phát Hà Nội, LG ACB... cùng tham gia với hy vọng mỗi người tự giác sạch một tí thì bóng đá nước nhà sẽ "sạch".

Cái cách nghĩ của bầu Tuân cũng giống với bầu Vũ của Tôn Hoa Sen Cần Thơ khi quyết định đầu tư vào cho bóng đá Cần Thơ đã kèm thêm một bản cam kết: Nếu đội bóng có dấu hiệu tiêu cực, Tôn Hoa Sen sẽ rút lui mà không phải bồi thường hợp đồng. Đó cũng là cách làm mà bầu Thắng lấy đấy làm tiêu chí để xây dựng Gạch Đồng Tâm.

Nhưng đó mới chỉ là cách nghĩ của những ông bầu. Từ đó đến cấp thực hiện có khi là một trời một vực. Thế nên mới có chuyện cắt một chút kinh phí để trang trải ở sân sau để giữ hạng hoặc lên hạng hay để có thành tích rồi tất cả sẽ qua thôi.

Những ông bầu bỏ một cục tiền lớn ra thường ít khi đi sát với đội bóng. Chủ trương ấy đưa ra thường bị làm lệch đi vì "đi với ma phải mặc áo giấy".

Bây giờ nhiều ông bầu sẽ phải ra tường trình hoặc bị mời lên vì chủ trương một đường mà đội bóng đi một nẻo.

Và người ta cứ phải đau đáu với một sự mất mát lớn qua câu nghi vấn: Sạch từ cái tâm hay chỉ sạch ở lời hô hào ?

Bởi có một điều mà nhiều người biết rất rõ là không phải ông bầu nào cũng như ông bầu nào. Cái đấy lại thuộc về tính cách và xuất phát điểm của mỗi ông bầu.