Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Các Website khác - 02/02/2009

 Trái với vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của 'nàng Thái tử phi' trong Hoàng Cung, Yoon Eun Hye trông thật dịu dàng, nữ tính trong bộ ảnh thời trang mới.

Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp
Yoon Eun Hye khoe vẻ đẹp e ấp

Theo Zing