Một số văn băn liên quan đến HIV
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Trang 2
▪  THÔNG BÁO Số: 865/TB-BYT VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA VIỆT NAM

Lựa chọn được một tác phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, mang tính đặc thù của công tác phòng, chống HIV/AIDS để làm biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 432/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM THUỘC BỘ Y TẾ VÀ ĐỔI TÊN CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS THÀNH CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tư¬ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được hưởng kình phí từ ngân sách nhà n¬ước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà n¬ước; có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 08/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIÁM SÁT HIV/AIDS, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

Cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ các thông tin cho việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS một cách hiệu quả; theo dõi, giám sát toàn diện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; đánh giá hiệu quả các hoạt động can thiệp, dự phòng, chăm sóc, điều trị của chương trình phòng, chống HIV/AIDSquốc gia.

▪  QUYẾT ĐỊNH Số : 07/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHĂM SÓC, HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV ĐẾN NĂM 2010

Tăng 10% mỗi năm người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị theo hướng dẫn Bộ Y tế được tiếp cận với thuốc kháng HIV để đến năm 2010 có khoảng 70% người lớn và 100% trẻ em nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị được tiếp cận với thuốc kháng HIV, trên 90% bệnh nhân lao nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng HIV

▪  CHỈ THỊ Số: 06/2007/CT-BXD VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM TRONG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG

Cùng với cả nước, trong những năm vừa qua, cán bộ công nhân viên chức và lao động ngành Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có ý thức cao hơn, quan tâm hơn, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh đấu tranh nhằm từng bước hạn chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma tuý, mại dâm và giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 2573/2007/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

▪  THÔNG BÁO Số: 303/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ TRÙ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Về tài trợ của nước ngoài: Trong những năm qua, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã quan tâm và có những tài trợ quý báu cho Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy

▪  THÔNG BÁO Số: 275/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN

Ngày 28 và ngày 29 tháng 7 năm 2008, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁCHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 54 chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia (gọi tắt là chỉ số HIV/AIDS Quốc gia) bao gồm 3 nhóm chỉ số chính:

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 03/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG CÁC NHIỄM KHUẨN LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC ĐẾN NĂM 2010

Mục tiêu Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động phòng, chống STI):

▪  THÔNG BÁO Số: 272/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Sau khi thăm mô hình thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định, thăm mô hình cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phường Cửa Nam, thành phố Nam Định; nghe báo cáo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

▪  QUYẾT ÐỊNH Số: 159/2005/QÐ-CT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; đồng thời là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh; chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế

▪  CHỈ THỊ Số: 02/2003/CT-TTg VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Hơn 10 năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai trong cả nước và đã thu được một số kết quả khả quan : hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được hình thành và sớm đi vào hoạt động; các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực y tế được triển khai đồng bộ; nhận thức về HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực

▪  THÔNG TƯ Số: 125/2007/TT-BTC VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ sở quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV, bao gồm: cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước; cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an; trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là cơ sở)

▪  NGHỊ ĐỊNH Số: 108/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

Chế độ chăm sóc trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động và việc thành lập cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV ngoài công lập

▪  THÔNG BÁO Số: 193/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI PHIÊN HỌP ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

Sáu tháng đầu năm 2008, hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được đẩy mạnh hơn, triển khai thực hiện được những việc lớn như

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 113/2007/QĐ-UBND VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 5 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 120/2008/QĐ-TTg VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV, BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

Quyết định này quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 144/2008/QĐ-TTg BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

Chương trình điều tra thống kê quốc gia là danh mục các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê xây dựng theo quy định tại Điều 11 Luật Thống kê, bao gồm tên các cuộc điều tra, mục đích điều tra, đối tượng điều tra, đơn vị điều tra, phương pháp điều tra, nội dung điều tra, thời kỳ, thời điểm điều tra, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp tiến hành điều tra.

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 176/QĐ-LĐTBXH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2008

Duy trì mô hình thí điểm bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS