Một số văn băn liên quan đến HIV
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Trang 3
▪  THÔNG BÁO Số: 296/TB-BGDĐT VỀ VIỆC DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC TẠI MARỐC THEO HỌC BỔNG NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ MARỐC

Phải khám sức khoẻ tại các bệnh viện cấp tỉnh, thành phố, kể cả việc xét nghiệm HIV/ AIDS và các bệnh truyền nhiễm

▪  BÁO CÁO Số: 419/BC-BYT CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 05 NĂM 2008

Tổng số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 127.442 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện tại 26.524 trường hợp. Tổng số người nhiễm HIV tử vong cho đến nay là 39.180

▪  BÁO CÁO Số: 599/BC-BYT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTG, QUYẾT ĐỊNH 30/QĐ-TTG VÀ CHỈ THỊ SỐ 32/2006/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUÝ II NĂM 2008

Bộ Y tế đã xây dựng chuyên mục "Cải cách hành chính" và "Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời" trên trang tin điện tử của Bộ để thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và người dân về những vấn đề liên quan đến y tế

▪  BÁO CÁO Số: 839/BC-BYT CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 8 NĂM 2008

Hoàn thiện Bảng điểm kiểm tra bệnh viện 2008. Đang tiến hành dự thảo sửa đổi bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS; xây dựng dự án tăng cường năng lực chống nhiễm khuẩn bệnh viện

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 915/QĐ-TTg VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH: HÒA BÌNH, VĨNH PHÚC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI

Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc hoàn trả ngân sách trung ương 27.000 triệu đồng và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu tương ứng 27.000 triệu đồng cho ngân sách thành phố Hà Nội để đảm bảo chi sự nghiệp giáo dục, y tế của huyện Mê Linh 5 tháng cuối năm 2008

▪  BÁO CÁO Số: 1009/BC-BYT CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 9 NĂM 2008

Rà soát và bổ sung số liệu báo cáo các tháng. Tính đến ngày 18/9/2008, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 131.971, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 27.989, số trường hợp nhiễm HIV tử vong là 41.017

▪  BÁO CÁO Số: 1210/BC-BYT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2008

Trong tháng 9 và tháng 10/2008, cơ quan tư vấn đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ lần I về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại 5 đơn vị áp dụng đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000, gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ, PHÒNG Y TẾ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Chỉ đạo triển khai Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ- BYT ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

▪  THÔNG TƯ Số: 06/2008/TT-BYT HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y, DƯỢC

Đối với thí sinh thuộc KV3: Phải đáp ứng yêu cầu nhưđối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2 nêu tại khoản a và thuộc một trong các diện sau:Đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao

▪  CHỈ THỊ Số: 05/2008/CT-BXD VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người thân trong gia đình về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý

▪  CHỈ THỊ Số: 06/CT-UBND VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

Nghị định 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 – 2010”

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 10/2008/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 17/2008/QĐ-UBND VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 54/QÐ-UBND-HC VỀ VIỆC BAN HÀNH NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

Sở Y tế, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống một số loại bệnh xã hội và bệnh nguy hiểm, chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, chiến lược quốc gia dinh dưỡng, chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, chiến lược quốc gia về dân số, kế hoạch hoá gia đình

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 57/2008/TTLT-BTC-BCA HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Đối tượng thực hiện Thông tư này là các đơn vị sử dụng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 110/2008/QĐ-TTg VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Tổng hợp số liệu, tình hình quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy Trung ương và Quỹ phòng, chống ma túy của các địa phương; định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và báo cáo nhanh hàng tháng gửi Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi.

▪  BÁO CÁO Số: 118/BC-UBTVQH12 KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Ngoài ra, một số văn bản khác như Luật ngân sách Nhà nước, Luật đất đai, Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật P/c nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật P/c bệnh truyền nhiễm, Nghị quyết hàng năm của Quốc hội... đã có những quy định liên quan đến XHH công tác CSSKND

▪  BÁO CÁO QUỐC HỘI Số: 64/BC-CP KẾT QUẢ 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11 VỀ “TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN”

Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình 3 giảm (giảm tội phạm, giảm ma tuý và giảm mại dâm), để có điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật triển khai Đề án sau cai nghiện, Thành phố đã nâng cấp, mở rộng và xây mới 20 Trung tâm, Trường cai nghiện

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2004/QĐ-TTG NGÀY 12/02/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ XÂM PHẠM TÌNH DỤC VÀ TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC, TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GIAI ĐOẠN 2004-2010

Đối với trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng; hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; hoặc có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; hoặc nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

▪  THÔNG TƯ Số: 87/2008/TT-BTC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiệm ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật