Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua
Các Website khác - 10/05/2006

Thi đua thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng X, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua

Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8.9.2004 đồng thời phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng theo Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 8.5.2006 của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức vào sáng 9.5 tại Hà Nội, do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, kết quả của đợt thi đua theo Chỉ thị 31/2004/CT-TTg đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng, thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2005 và cả 5 năm 2001-2005. Cuộc thi đua đặc biệt lần này đã có sự đổi mới về cách làm, xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi bộ, ngành, địa phương là cách làm hay để thi đua ngày càng có tác dụng thiết thực.

Nhiệm vụ 5 năm tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự đồng lực và quyết tâm rất cao với các giải pháp quyết liệt; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng và nhấn mạnh: Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải coi việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của mình. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua và chất lượng công tác khen thưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cơ quan truyền thông cần chú trọng việc phát hiện và tuyên truyền về các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng ngành, từng địa phương nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, yếu kém; ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi phát động đợt thi đua đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X theo tinh thần Chỉ thị số 17 ngày 8.5.2006 của Thủ tướng Chính phủ.

L.H