Đụng vào đơn vị nào cũng thấy sai phạm
Các Website khác - 26/10/2007
Tổng thanh tra Trần Văn Truyền.

Ông Trần Văn Truyền nói: Hôm họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (ngày 23/10), tôi có nói là thanh tra đụng vào dự án nào, đơn vị nào đều thấy sai phạm ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cơ chế của ta còn nhiều điểm bất hợp lý nên nhiều lúc làm đúng lại không được việc.

Nhiều văn bản nói chung đã rõ, đã đủ nhưng cụ thể hóa việc làm như thế nào thì hầu như các nơi chưa cụ thể hóa được. Điều này chứng tỏ các cấp lãnh đạo ở địa phương tuy nói quan tâm công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt nhưng chưa chỉ đạo cụ thể, chưa có hành động cụ thể, tức là chưa vào cuộc một cách cụ thể.

Đó là thực tế phải ghi nhận, song đánh giá đầy đủ là qua thanh tra cũng thấy nhiều sai phạm không hoàn toàn do lỗi cơ chế mà nghi ngờ có động cơ tiêu cực phía sau. Tiếc là thanh tra chưa đủ điều kiện đi sâu. Mình cũng truy nhưng họ quanh co đủ thứ. Chứng cứ để khẳng định làm vậy là có vấn đề tiêu cực thì rất nan giải.

Thưa ông, tại phiên họp mới đây, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá công việc của quí 3 như thế nào?

Nói chung công việc tiến bộ, có nhiều mặt tích cực. Mình tạo được hệ thống phòng ngừa tích cực hơn như qui định về công khai minh bạch, về quản lý tài sản, tặng quà… Đáng tiếc là việc triển khai thực hiện các văn bản này ở địa phương còn chậm.

Đáng lẽ ra phải áp dụng ngay các văn bản đó để thực hiện nhưng lại chưa áp dụng đầy đủ. Vì vậy, hiện nay ban chỉ đạo đang siết chặt và đánh giá lại việc thực hiện. Ví dụ như qui định về cho quà, tặng quà và trả lại quà tặng thì có thực hiện không, có nơi nào trả lại không?

Thưa ông, thực tế vẫn có những văn bản phục vụ công tác phòng chống tham nhũng chậm được ban hành, chẳng hạn như đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ?

Hiện còn hai văn bản đang làm là đề án kiểm soát thu nhập và nghị định xác định những vị trí cần luân chuyển, nhưng đây là những vấn đề rất khó. Mình cũng nghiên cứu nhiều nước để áp dụng nhưng phải cân nhắc đến nhiều điều kiện cụ thể khác.

Với việc kiểm soát thu nhập thì phải kiểm soát toàn xã hội chứ nếu chỉ kiểm soát riêng cán bộ thì đâu có làm được. Bây giờ mình muốn kiểm soát tiền qua tài khoản, nhưng kiểm soát riêng cán bộ công chức thì được, còn vợ con của cán bộ công chức, những người thân... thì làm sao kiểm soát?

Cho nên khi qui định vấn đề này phải tính đến tính khả thi. Việc luân chuyển cán bộ để chống cục bộ cũng phải luân chuyển làm sao để tạo được sự thống nhất, chứ không lại rối rắm thêm.

Quan điểm của Chính phủ là có thể chậm nhưng phải chắc, đã ban hành phải chắc chứ không phải ban hành rồi gây rối rắm, phức tạp thì khó sửa.

Theo nghị quyết trung ương 3, những trường hợp cán bộ công chức có dấu hiệu tham nhũng nhưng không chứng minh được về hình sự thì phải điều chuyển. Vấn đề này đang được thực hiện như thế nào?

Việc đó cũng là thực tế. Vừa qua không ít trường hợp bắt lỗi anh để thi hành kỷ luật một cách công khai, rõ ràng chưa được, nhưng đứng về góc độ đánh giá, nhận xét thấy anh không đủ tin cậy hoặc do những dư luận làm anh mất uy tín, ảnh hưởng đến công việc thì cũng đã thay đổi không ít trường hợp.

Đó là những trường hợp nào, thưa ông?

Chứng minh thì rất nhiều, nhưng chứng minh bằng một vài địa phương thì anh em sẽ "lăn tăn".

Theo T.Thành
Báo Tuổi trẻ