Từ 1/1/2008, lương tối thiểu tăng lên 540.000 đồng
Các Website khác - 22/10/2007

Lương tháng tối thiểu sẽ được điều chỉnh từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/1/2008. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết như vậy tại phiên khai mạc QH sáng nay, 22/10, khi trình bày về những nhiệm vụ và giải pháp lớn phát triển KT - XH năm 2008.

"Để việc điều chỉnh lương tối thiểu không trở thành nguyên nhân tăng lạm phát, Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo nguồn tăng lương như đã thực hiện trong các năm trước đây; đồng thời, yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, trong chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công" - người đứng đầu Chính phủ nói.

Người quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm chất lượng công trình

Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2008 và giai đoạn tiếp theo, Chính phủ đang chỉ đạo chuẩn bị đầu tư 30 dự án giao thông có tính chiến lược đến năm 2020 và đang xây dựng danh mục các dự án đầu tư quan trọng của các ngành khác.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội trước QH sáng nay, 22/10. Ảnh: T. Sơn

Thủ tướng cho biết sẽ thực hiện nhiều hình thức đầu tư khác nhau như xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - chuyển giao - khai thác (BTO)...; thực hiện việc bán, cho thuê, thuê quản lý các kết cấu hạ tầng của nhà nước, dùng số vốn thu được để đầu tư các dự án mới. Khuyến khích mở rộng các quỹ hỗ trợ phát triển đô thị...

Giải pháp khác là Chính phủ sẽ tập trung xây dựng quy hoạch phát triển đô thị ở các thành phố, thị xã, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khách sạn và các công trình công cộng.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,5 - 9,0% so với năm 2007; GDP theo giá hiện hành dự kiến khoảng 1.337 - 1.347 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 83 tỷ USD; GDP theo bình quân đầu người khoảng 960 USD. Trong chỉ đạo điều hành, phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP là 9%.

- Tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lượt người lao động, trong đó xuất khẩu lao động 8,5 vạn người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11 - 12%.

Cũng trong năm 2008, Chính phủ sẽ tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư. "Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư" - Thủ tướng khẳng định.

Công bố công khai kết quả xử lý các vụ tham nhũng

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chính phủ cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi đây là khâu đột phá, tập trung trước hết vào những nơi, những việc đang gây vướng mắc, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, sẽ thực hiện phân cấp mạnh cho cấp dưới đi đôi với việc tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên; nâng cao năng lực điều hành thực hiện của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Trong báo cáo, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thực hiện nghiêm chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp.

Riêng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra và điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

"Sẽ công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng. Thực hiện công khai thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định để phòng ngừa tham nhũng" - Thủ tướng cam kết.

Trong năm 2008, Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách và tài sản công; công khai tài chính các quỹ của tất cả các tổ chức xã hội có nhận tài trợ của Nhà nước và các quỹ tài chính ở địa phương.

Thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ xử lý nghiêm các hành vi liên kết, lạm dụng vị thế độc quyền để áp đặt giá, nhất là giá các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nghiên cứu thành lập cơ quan giám sát để giúp Chính phủ kiểm soát vĩ mô trong hoạt động của ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các quỹ đầu tư.

Khuyến khích xây dựng nhà chung cư tại các KCN. Xây dựng nhanh và nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

(Trích Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008 của Chính phủ)

Nguyệt Minh