Mời Bộ trưởng cùng tranh luận với đại biểu QH
Các Website khác - 22/10/2007
 Trò chuyện với VTC News, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn cho biết, tại các phiên thảo luận của kỳ họp QH, sẽ mời các thành viên Chính phủ cùng dự và tranh luận cùng các đại biểu.

Kỳ họp thứ 2, QH khóa XII đã chính thức khai mạc sáng nay, 22/10, tại Hà Nội.

- Thưa ông, theo kế hoạch thời gian chất vấn tại kỳ họp này sẽ chỉ có 2,5 ngày rưỡi thay vì 3 ngày như trước, liệu có đáp ứng được mong mỏi của cử tri không?

 
Ông Trần Đình Đàn. Ảnh: Tuổi Trẻ

- QH sẽ đổi mới theo hướng thảo luận, quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội đồng thời cùng vấn đề ngân sách chứ không phải thảo luận, quyết định riêng rẽ như trước đây.

Đồng thời QH sẽ tăng thời gian thảo luận tại tổ để các đại biểu tham gia được nhiều ý kiến hơn.

- Ông cho biết tại kỳ họp này có gì mới trong việc chất vấn và trả lời chất vấn giữa ĐB và các thành viên Chính phủ?

- Khi thảo luận tại hội trường, các thành viên Chính phủ sẽ được mời tham dự để khi có vấn đề đại biểu nêu ra thì thành viên Chính phủ có thể giải trình, thảo luận, luôn chứ không phải chờ đến lúc chất vấn mới làm.

Hơn nữa, việc chất vấn sẽ không chỉ được thực hiện tại kỳ họp mà sẽ được thực hiện tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH và tại các phiên họp của các ủy ban, Hội đồng Dân tộc của QH.

- Thưa ông, lâu nay hình thức giám sát bằng chất vấn trực tiếp các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp QH luôn được cử tri quan tâm theo dõi. Nhưng nhưng dư luận vẫn chưa hài lòng về kết quả thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng?

- Để ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn thì cũng có cái khó. Luật quy định Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết. Cái khó nằm ở chỗ phải hiểu được nội dung cần ra nghị quyết.

- Một vấn đề mà cử tri đang muốn biết là tại kỳ họp này QH có tính tới việc ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn không?

- Từng bước chúng ta sẽ làm. Trong kỳ họp này, tuỳ diễn biến của thảo luận và tuỳ từng nội dung công việc. Nếu cần là phải làm thôi!

- Xin cảm ơn ông!

Nguyệt Minh (thực hiện)