Hoa Kỳ hỗ trợ 1 triệu đô la khắc phục hậu quả thiên tai
Các Website khác - 13/11/2007
Đại sứ Michael W. Michalak thông báo về khoản viện trợ.

Ngay sau khi Liên hiệp Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế ra lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ các nạn nhân gặp nạn trong đợt lũ lụt, Hoa Kỳ đã đóng góp 100.000 đôla để cung cấp chăn màn và các dụng cụ thiết yếu khác cho những gia đình gặp khó khăn nhất.  Để trợ giúp thêm cho các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ đóng góp thêm 900.000 đôla, nâng tổng mức đóng góp thành 1 triệu đôla, cho các hoạt động khôi phục, tái thiết dài hạn.

Số ngân quỹ này sẽ được sử dụng để xây dựng lại nhà cửa bị hư hại trong các trận lũ lụt, cung cấp hạt giống và con giống, khôi phục ruộng đồng, làm sạch các giếng nước và sửa chữa hệ thống cung cấp nước. Số tiền cũng sẽ được sử dụng để thay thế các sách giáo khoa và dụng cụ học tập bị lũ lụt cuốn trôi, sửa sang các phòng học, nâng cao nhận thức của trẻ em về lũ lụt và giúp thực hiện các ưu tiên do chính các cộng đồng đặt ra.

Ngài Đại sứ Michael W. Michalak cho biết Đại sứ quán Mỹ sẽ thuê các tổ chức phi chính phủ tính toán và theo dõi việc sử dụng khoản tiền cứu trợ này để đảm bảo tính minh bạch về tài chính. Các tổ chức này sẽ làm việc cụ thể với địa phương các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt để tìm hiểu thực tế tình hình và quyết định những lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay thì việc xây dựng lại nhà cửa, vệ sinh và tái thiết nguồn nước là những việc cần sớm được triển khai. 

Lê Na