“Kịch bản” cho môi trường năm 2009
Các Website khác - 06/02/2009
 “Xử lý môi trường nếu không có “kịch bản” và cách đi đúng đắn sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp” - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên chia sẻ với báo giới.

Ô nhiễm môi trường đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
 
Tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm, Bộ trưởng Nguyên cho biết: “Môi trường đang đứng trước cái khó là nếu chúng ta làm mạnh quá thì nhiều nhà máy sẽ đóng cửa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; nhưng không làm thì không được”. Chính vì vậy, hiện Bộ TN-MT đã chỉ đạo xử lý môi trường với những lộ trình, công đoạn rõ ràng.
 
Thứ nhất, đối với những nhà máy mới xây dựng, thì phải nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường., dứt khoát không khoan nhượng, không châm trước cho bất kỳ nhà máy nào. Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý môi trường phải làm nghiêm túc.

Thứ hai là những nhà máy, xí nghiệp đã cam kết với Bộ TN-MT trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, rác thải, thì tới đây sẽ có một cuộc kiểm tra, đánh giá lại, phải xây dựng một lộ trình để thực hiện đúng cam kết. Lộ trình này không cho phép kéo dài quá 1 năm hay 6 tháng.

Với những tồn tại do lịch sử để lại thì bây giờ phải chia lại làm 3 loại rõ ràng. Một là những nhà máy hoá chất vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn về môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, thì phải xử lý nghiêm. Ví dụ như Vedan, Miwon hoặc một số nhà máy hoá chất, thì phải kiên quyết xử lý trong năm nay, bởi đó là tiềm ẩn cực kỳ nguy hiểm cho con người.

Loại thứ hai là có gây ô nhiễm môi trường, nhưng chưa đến mức trầm trọng, thì yêu cầu phải có lộ trình, để xử lý. Loại cuối cùng là cũng gây ô nhiễm môi trường, nhưng ở mức thấp hơn nữa thì làm từng bước để đến năm 2010 cơ bản là phải xử lý các đối tượng này.

“Đó là lộ trình để xử lý môi trường mà Bộ TN-MT đưa ra để sao cho hợp tình hợp lý, phù hợp với tiến trình chung. Nhất là trong khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nếu đưa ra các giải pháp qúa mạnh bây giờ mà không có lộ trình thì vô hình chung chúng ta lại đẩy thêm khó khăn cho doanh nghiệp” - Bộ trưởng nói.

Vậy làm sao để cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và người dân với môi  trường trong lĩnh vực khoáng sản? Về vấn đề này, Bộ trưởng giải thích: Không phải là không làm mạnh, nhưng phải có lộ trình làm cho thích hợp. Thứ hai là làm sao vừa bảo vệ được môi trường, nhưng lại vừa bảo đảm cho sản xuất, giải quyết công ăn việc làm. 

Bộ trưởng cho biết thêm, năm 2009 sẽ tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện có trên 100 khu công nghiệp chưa đạt yêu cầu về môi trường và ô nhiễm môi trường ở làng nghề là những vấn đề lớn.

Theo Dan Tri