Một VĐV dù lượn nước ngoài thiệt mạng trên đỉnh Langbian
Các Website khác - 03/12/2007