Những thành quả nổi bật năm, 2005
Các Website khác - 10/01/2006
Công đoàn miền tây:
Những thành quả nổi bật năm, 2005

Năm 2005, tổ chức CĐ các địa phương khu vực ĐBSCL tiếp tục đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực hoạt động, tạo bước đi vững chắc cho việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006. Dưới đây là một số thành quả tiêu biểu tại từng địa phương được LĐLĐ các tỉnh - thành phố bình chọn:


Tiền Giang: CNVC-LĐ ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
Trong công tác tuyên truyền (TT) giáo dục, năm qua, các cấp CĐ đã tổ chức trên 4.265 cuộc (262.439 lượt người dự) với nhiều hình thức: Từ nói chuyện chuyên đề đến sinh hoạt lồng ghép, tổ chức hội thi... Đáng kể là: Phối hợp với các trường trung học - cao đẳng chuyên nghiệp TT kiến thức về CĐ, về giai cấp công nhân cho học sinh -sinh viên sắp ra trường; ký kết hợp đồng trách nhiệm ngay từ đầu năm với các ngành TT về phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phát hành 21.000 tờ bướm TT về pháp luật LĐ; tổ chức thi tìm hiểu Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật LĐ (4.003 CNVC- LĐ dự thi)... Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh thành lập Tổ TT phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cơ sở phối hợp TT đường lối, chủ trương chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Long An: Phát triển ĐV đạt 203,32% kế hoạch năm
Ngay từ đầu năm, LĐLĐ Long An đã giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên (ĐV) cụ thể cho 58 đơn vị trực thuộc. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phân công 26 cán bộ (14 đoàn) phụ trách, theo dõi, hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động CĐ. Đến cuối năm, toàn tỉnh thành lập mới 148 CĐCS, đạt 152,57%; phát triển 10.166 ĐV, đạt 203,32% so với kế hoạch; trong đó có 6.650 ĐV khu vực ngoài quốc doanh (NQD) (thực tế tăng 8.085 ĐV do một số DN sắp xếp tổ chức, tạm ngưng hoạt động...). Toàn tỉnh hiện có 1.236 CĐCS, 56.119 ĐV/80.453 CNVC - LĐ (khu vực NQD 158 CĐCS, 25.131 ĐV/47.439 CNLĐ; CĐCS xã - phường, thị trấn: 182/188). Có 100% LĐLĐ huyện - thị, ngành đạt vững mạnh- vững mạnh xuất sắc; 84,71% CĐCS đạt vững mạnh - vững mạnh xuất sắc. Riêng ở khu vực NQD 62,5% CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Hậu Giang: Phát triển ĐV đạt 122% kế hoạch năm, 100% xã - phường - thị trấn có tổ chức CĐ
Các cấp CĐ tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển ĐV. Tổ chức CĐ Hậu Giang coi trọng việc chỉ đạo rút kinh nghiệm; chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền... Các ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển ĐV của từng ngành, huyện - thị. Toàn tỉnh phát triển được 2.444 ĐV, đạt 122% kế hoạch năm. Cùng thời gian thành lập được 47 CĐCS, qua đó hoàn thành kế hoạch phát triển CĐ ở 100% xã - phường - thị trấn (60/60).

Bến Tre: Phát triển ĐV, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ - du lịch, tư vấn - giới thiệu việc làm
Với 3.536 ĐV phát triển trong năm 2005, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn tỉnh phát triển được 10.731 ĐV, đạt 134,3% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đến hết quí I/2005, tất cả CĐ xã - phường- thị trấn tổ chức xong đại hội (nhiệm kỳ 2005-2008). Cty TNHH du lịch CĐ doanh thu đạt 120% kế hoạch năm. Liên kết với Tổng LĐLĐVN thành lập Cty Liên doanh du lịch - dịch vụ - thương mại Cồn Phụng: Sửa chữa, xây dựng thành khu du lịch có khả năng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước (dự kiến đưa vào hoạt động trước Tết Bính Tuất 2006). Trung tâm Dịch vụ việc làm được nâng lên thành Trường Dạy nghề số 4 trực thuộc Tổng LĐLĐVN (có 3.400 học sinh đang theo học). Trong năm, có 45.068 lượt người được tư vấn (đạt 190% kế hoạch năm); 2.375 người được giới thiệu việc làm (85%); xuất khẩu 769 lao động(128%)...

Kiên Giang: Phát triển CĐCS - NĐ đạt 109,74%
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể phát triển ĐV cho các cấp CĐ. Nhờ theo dõi chỉ đạo sát nên toàn tỉnh phát triển mới 3.678 ĐV, đạt 93,82% kế hoạch năm, nâng tổng số ĐV lên 41.120/42.324 CNVC-LĐ. LĐLĐ tỉnh cũng đề ra nhiều biện pháp tập trung thành lập CĐCS xã, phường, thị trấn và khu vực NQD. Kết quả thành lập được 196 CĐCS - NĐ, đạt 109,74% kế hoạch năm. Đến nay, khu vực NQD toàn tỉnh có 70 CĐCS (3.353 ĐV) đã thành lập tại 33 DN tư nhân, Cty cổ phần; 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài; 10 cơ sở trường bán công và 25 NĐ...
Nhóm CTV CĐ ĐBSCL