Phải hoàn trả xong tiền thuế thu nhập cá nhân trong tháng 2
Các Website khác - 21/02/2009
Không hoàn trả thuế thu nhập cá nhân được giãn là vi phạm quy định của Bộ Tài chính và sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.
- Phóng viên: Việc triển khai giãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?
 

Ông Nguyễn Huy Trường

- Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo Thông tư 27/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, cá nhân có thu nhập chịu thuế được giãn nộp thuế TNCN, thời gian từ ngày 1/1 đến 31/5.
 
Theo hướng dẫn thực hiện giãn thuế của Bộ Tài chính, trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN nhưng chưa nộp ngân sách, bộ phận kế toán tài vụ của đơn vị phải trả lại. Nếu cá nhân được đơn vị chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ, khi nhận lại thuế phải nộp lại chứng từ khấu trừ đó.
 
Trường hợp thuế đã nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, cơ quan chi trả có văn bản đề nghị hoàn thuế kèm chứng từ chứng minh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ của đơn vị chi trả thu nhập hoặc cá nhân nộp thuế, cơ quan thuế phải ban hành quyết định hoàn trả. Kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế, đơn vị chi trả thu nhập phải trả lại tiền thuế đã nộp cho cá nhân có thu nhập trong vòng 5 ngày. Cơ quan thuế, các đơn vị chi trả có trách nhiệm thoái trả khoản thu nhập đã khấu trừ cho cá nhân chậm nhất là cuối tháng 2/2009.
 
- Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng 2, thời gian quá ngắn, liệu các cơ quan thuế và đơn vị chi trả có đủ thời gian  hoàn trả thuế cho cá nhân đã bị khấu trừ?
 
- Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải triển khai nhanh việc hướng dẫn thực hiện dãn thuế TNCN đến tất cả các cá nhân, đơn vị chi trả. Ngoài ra, nếu đã nộp thuế vào ngân sách, cơ quan thuế phải thông báo cho cá nhân và đơn vị chi trả thu nhập biết để họ chủ động đến cơ quan thuế làm các thủ tục hoàn thuế. Mỗi địa phương, tùy điều kiện cụ thể sẽ có cách triển khai riêng. Ví dụ ở TPHCM, ngay tuần sau, Cục Thuế TPHCM sẽ tổ chức họp với các đơn vị, doanh nghiệp để phổ biến, hướng dẫn thực hiện.
 

Tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ được hoàn trả cho người lao động trong tháng 2. (Ảnh: VNN)

- Bộ Tài chính sẽ xử lý thế nào nếu sau ngày 28/2, cơ quan chi trả vẫn chưa hoàn trả thuế TNCN đã thu cho người lao động?

- Đơn vị chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế không hoàn trả thuế TNCN được giãn là vi phạm quy định của Bộ Tài chính và sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Còn trường hợp vì lý do khách quan như chậm nhận được văn bản... thì sẽ xem xét lại. Tinh thần chung là số tiền thuế Nhà nước đã thực hiện giãn phải trả lại cho người lao động, đơn vị chi trả thu nhập không được giữ.
 
- Được giãn thuế nhưng nhiều người dân rất hoang mang vì không biết sẽ được miễn hay không sau ngày 31/5. Đơn vị chi trả cũng “run” với các khoản chi cho lao động thời vụ, tiền hoa hồng quảng cáo, nhuận bút...?
 
- Theo tôi, các đơn vị chi trả thu nhập đừng nên lo lắng sớm về việc thu hồi tiền thuế nếu Quốc hội không quyết định miễn. Vì khi đó, Quốc hội sẽ tính toán tất cả các tình huống và quy định trách nhiệm của đơn vị chi trả đến đâu (trong việc thu thuế được giãn – nếu có). Trước mắt, đơn vị chi trả nên tập trung triển khai giãn nộp thuế TNCN, để chủ trương này phát huy được hiệu quả cao nhất.
 
Lương thưởng năm 2008, trả năm 2009 cũng được giãn thuế
 
Theo ông Nguyễn Huy Trường, ngoài công văn 1823, Bộ Tài chính còn có công văn 1845 hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN. Theo công văn này, thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc từ năm 2008 nhưng chi trả sau ngày 1/1/2009 sẽ được tính và nộp thuế theo Luật Thuế TNCN và được giãn thuế.

Theo Giadinh.net