Ngày 28/2 hạn chót hoàn trả khoản thuế cá nhân đã tạm thu
Các Website khác - 20/02/2009

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền thuế thu nhập cá nhân đã thu trong năm 2009 cho người lao động chậm nhất là ngày 28/2 tới.
Theo công văn hướng dẫn thủ tục hoàn trả thuế do Bộ Tài chính ban hành chiều 18/2, thời điểm được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân được tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/5/2009. Đối tượng nằm trong diện giãn nộp thuế gồm cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Nhà đầu tư được hoàn trả thuế thu nhập chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hà.

Đối với cá nhân không cư trú, khoản thu nhập được giãn bao thuế gồm đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; bản quyền; nhượng quyền thương mại.

Các đối tượng không được giãn nộp thuế gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ trúng thưởng, nhận thừa kế, nhận quà tặng; cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009) có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, từ chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, nhận thừa kế, nhận quà tặng.

Theo quy định, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập nói trên được giữ lại số thuế được giãn trong thời gian từ 1/1 đến ngày 31/5/2008.

Các đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế nhưng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước sẽ được hoàn trả theo trình tự: Bộ phận kế toán (tài vụ) lập bảng kê các trường hợp đã tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trong đó nêu cụ thể thu nhập chịu thuế, số thuế đã tạm khấu trừ của từng cá nhân) và trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Căn cứ vào bảng kê đã được phê duyệt, đơn vị chi trả thông báo cho các cá nhân tới nhận lại số thuế đơn vị đã tạm khấu trừ; Các cá nhân khi nhận lại số thuế đã tạm khấu trừ phải ký xác nhận vào bảng kê; Các trường hợp khấu trừ thuế đã cấp chứng từ khấu trừ cho người nộp thuế thì khi thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ, đơn vị chi trả phải thu hồi chứng từ khấu trừ thuế đã cấp.

Thời điểm hoàn trả số thuế đã khấu trừ chậm nhất là ngày làm việc cuối cùng của tháng này, tức ngày 28/2 tới.

Đối với các cơ quan, đơn vị không được giữ lại số thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng được giãn thuế mà phải hoàn trả cùng với số thu nhập chi trả của tháng những đối tượng được giãn nộp thuế mà chuyển cho cá nhân cùng với thu nhập chi trả.

Trong trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế vào ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế hoàn trả khoản tiền nằm trong diện được giãn nộp. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn thuế hợp lệ của đơn vị chi trả, cá nhân nộp thuế, cơ quan thuế kiểm tra và ra quyết định hoàn thuế gửi cơ quan Kho bạc để hoàn trả.

Thời gian hoàn trả chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đơn vị chi trả thu nhập nhận được số tiền thuế hoàn trả phải có trách nhiệm trả lại tiền thuế cho cá nhân có thu nhập trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế.

Theo VnExpress