Sẽ được ghi nợ trên sổ đỏ
Các Website khác - 12/01/2006
Thứ trưởng Đặng Hùng Võ. Ảnh: Đ.L.

Trao đổi với VnExpress, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, để xoá tình trạng "ế ẩm" sổ đỏ tại các thành phố lớn cần có cơ chế ghi nợ trên sổ đã cấp. Theo ông, Nghị định sửa đổi hướng dẫn về đất đai sắp ban hành sẽ được điều chỉnh theo hướng này.

- Hiện có tình trạng nhiều người dân ở các thành phố lớn không đi lấy sổ đỏ, ông có thể lý giải tại sao?

- Người ta không đi nhận là vì thuế các loại đất của họ vượt hơn so với trước đây. Vả lại người dân không được ghi nợ nên có tâm lý không muốn đi nhận sổ đỏ.

Theo tôi, cần có cơ chế ghi nợ bởi nhiều người dân ở ổn định mà không đủ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính. Với các trường hợp cấp sổ trước năm 2005, chúng ta đã có cơ chế ghi nợ rồi. Bộ Tài nguyên môi trường đã cùng với Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Trong đó, có thiết lập lại cơ chế cho ghi nợ. Như vậy, người dân trong trường hợp không đủ tiền thì được ghi nợ.

Ngoài ra, cần xem xét để làm rõ thời điểm tính giá đất đưa vào thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Khi người dân không đi lấy giấy chứng nhận thì công tác quản lý đất đai không đạt hiệu quả, ông nghĩ sao?

- Chủ trương của Bộ Tài nguyên Môi trường là để người dân lấy sổ đỏ sớm nhất. Chúng ta đã lỡ không thực hiện được theo chỉ đạo của Thủ tướng là hết năm 2005 phải thực hiện xong cấp sổ và quy hoạch sử dụng đất trên toàn quốc. Theo tôi, mọi cơ chế phải hoàn thiện trong năm 2006 để chúng ta hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thứ trưởng đã lường trước tình trạng "ế ẩm"sổ đỏ khi áp dụng Luật Đất đai mới không?

- Tôi đã lường thấy, song trước đây, quy định này được thể chế trong các nghị định đất đai. Như nghị định 198 do Bộ Tài chính chủ trì. Sau đó Bộ Tài nguyên môi trường có ban hành thông tư hướng dẫn về đất đai đối với doanh nghiệp, còn với các hộ cá nhân thì vẫn chưa chỉnh sửa.

- Vậy tại sao việc chỉnh sửa lại chậm chễ, dù các địa phương như Hà Nội kiến nghị ghi nợ cho dân từ đầu năm 2005?

- Chậm sửa đổi là bởi cần thời gian thống nhất ý kiến giữa các Bộ, chúng ta phải cẩn trọng trước vấn đề tài chính đất đai. Song đáng kể hơn là cứ chuẩn bị ban hành thì các địa phương lại có công văn yêu cầu chỉnh sửa nội dung này, nội dung kia. Thủ tướng lại yêu cầu đình lại, nghiên cứu ý kiến của địa phương để đưa vào nghị định.

Hiện nay, Nghị định sửa đổi đã đủ điều kiện để ban hành, đang nằm trên bàn Thủ tướng, tôi nghĩ trong thời gian ngắn nữa Thủ tướng sẽ phê chuẩn.

- Tuy nhiên, nếu đã ghi nợ song do giá đất mới cao mà người dân không nộp nghĩa vụ tài chính thì giải quyết như thế nào?

- Đã giải quyết ghi nợ trên sổ đỏ thì người dân phải lấy sổ. Họ chưa nộp nghĩa vụ tài chính thì chưa thực hiện các quyền như chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp. Với các hộ không có ý định di chuyển chỗ ở thì có thể không muốn nộp thuế song đến đời sau sẽ lại cần di chuyển. Khi đó, người ta sẽ bị thiệt. Tôi tin, nếu tính thuế hợp lý rồi thì các trường hợp này không nhiều.

- Nếu quy định mới cho phép người dân nộp thuế theo giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ thì những người đã nộp thuế sẽ chịu thiệt, như vậy sẽ bất công, thưa ông?

- Chúng tôi cũng xem xét tới việc hồi tố. Hồi tố có tạo động lực tích cực hay lại tạo tiêu cực là điều cần đánh giá chính xác trước khi quyết định.

- Với những người nộp hồ sơ kê khai xin cấp sổ từ lâu, nhưng giải quyết hồ sơ chậm do chính quyền địa phương, trường hợp này sẽ được nộp các khoản nghĩa vụ tài chính như thế nào?

- Thực tế có trường hợp do lý do khách quan như hồ sơ nhà đất phức tạp, sử dụng đất tranh chấp... thì người sử dụng đất phải chịu đóng tiền tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ vì đất mình sử dụng thiếu minh bạch. Nhưng có nhiều trường hợp do bộ máy hành chính chậm chạp, thủ tục hành chính không theo đúng quy trình. Những vấn đề này sẽ được xem xét cụ thể tại Nghị định sửa đổi.

Về nguyên tắc, Nghị định 189 có quy định nếu lỗi do cơ quan hành chính thì tính giá đất tại thời điểm người dân nộp hồ sơ. Còn do người dân thì việc thực hiện tính theo giá đất tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ. Chắc chắn chúng ta phải nghiên cứu thêm để xác định lỗi thuộc về ai

- Vậy làm thế nào để xác định trách nhiệm giữa hai bên?

- Đây là vấn đề phức tạp, vì trình tự thủ tục hành chính còn lỏng lẻo, chưa quy định thời hạn cụ thể. Việc làm rõ khi nào là lỗi của chính quyền, khi nào là lỗi của người dân cũng rất khó khăn. Song chúng ta vẫn phải đưa vào nghiên cứu sớm để có quy định cụ thể.

Đoàn Loan thực hiện