Tập đoàn dệt may VN xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia
Các Website khác - 10/01/2006
(NLĐ)- Để đối phó với hàng loạt khó khăn về chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức ép cạnh tranh tại thị trường nội địa lớn (do thực hiện giảm thuế nhập khẩu còn 0% - 5%), và VN chưa là thành viên của WTO nên vẫn chịu hạn ngạch đối với thị trường Mỹ;

trong năm 2006, tập đoàn dệt may VN sẽ tập trung xây dựng thương hiệu để tăng giá trị sản phẩm nội địa và xuất khẩu. Cụ thể, xây dựng từ 10-20 thương hiệu sản phẩm quốc gia và thương hiệu Vinatex. Trong đó, chọn từ 1-2 thương hiệu để tập trung quảng bá ra nước ngoài. Mua bản quyền và liên kết sản xuất với 2-4 thương hiệu nước ngoài để tiêu thụ tại VN. Trước mắt, Vinatex sẽ thành lập các Trung tâm Thiết kế và Kinh doanh mẫu thời trang công nghiệp tại TPHCM và Hà Nội. Mở rộng hệ thống bán lẻ trong nước và trực tiếp tại nước ngoài với thương hiệu Vinatex. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm nguyên phụ liệu...

N.Minh