Thành lập Ủy ban Quốc gia vì sự phát triển bền vững
Các Website khác - 13/12/2005

Thủ tướng đã quyết định thành lập Uỷ Ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005-2014). Uỷ ban do một Phó thủ tướng phụ trách công tác văn xã làm Chủ tịch.

Các phó chủ tịch gồm Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và thứ trưởng các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thông tin.

Uỷ ban có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, Uỷ ban còn nghiên cứu và tư vấn cho Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến chiến lược, chính sách và chương trình; thúc đẩy chương trình hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO và điều phối hoạt động của các ngành giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin, môi trường và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, đào tạo liên quan đến các hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững.

(Theo TTXVN)