Văn phòng các Bộ làm theo ISO
Các Website khác - 30/03/2006

(VietNamNet) - Sau Văn phòng Bộ Công nghiệp, hôm 29/3, Văn phòng Bộ NN-PTNT cũng được đón nhận Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng công tác Văn phòng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000, do đại diện Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm trao.

Soạn: AM 738691 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Chánh văn phòng Bộ NN-PTNT nhận chứng nhận ISO 9001:2000.

Thực hiện chương trình Cải cách hành chính của Bộ NN-PTNT, với sự hỗ trợ của Dự án CCHC VIE/02/016, từ cuối năm 2003, Văn phòng Bộ đã triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng công tác Văn phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Từ 20/5/2005, Văn phòng bắt đầu áp dụng thử hệ thống quản lý chất lượng cho 17 công việc chính. Đến giữa tháng 8/2005, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã chính thức phê duyệt thực hiện thí điểm hệ thống quản lý chất lượng công tác theo tiêu chuẩn ISO tại Văn phòng Bộ.

Cuối năm 2005, sau khi tiến hành đánh giá, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) đã cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng Bộ NN-PTNT phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế (TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000).

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Ngọc Thuật cho rằng, việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng công tác Văn phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nhằm thực hiện các quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong giải quyết công việc, góp phần vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ. Việc giải quyết công việc sẽ đơn giản và hiệu quả hơn, loại bỏ các thủ tục không cần thiết.

Như vậy, cùng với Văn phòng Bộ Công nghiệp, hiện cả nước có hai văn phòng Bộ đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000.

Việc các bộ hoạt động dựa trên tiêu chuẩn ISO thể hiện sự sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện một công cụ quản lý tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, sẵn sàng hội nhập và giảm phiền hà cho các đối tượng sử dụng dịch vụ công.

  • H.Yên