Gửi e-mail bằng tiếng Việt Unicode mà không vào cần hộp thư
Các Website khác - 08/09/2005
Đến với hệ thống VieteMail tại địa chỉ website: http://www.vovisoft.com/vietsendmail/vietemailncr.asp, bạn có thể gửi e-mail bằng tiếng Việt Unicode trực tiếp qua website mà không cần đăng nhập vào hộp thư của mình và bạn cũng không cần chạy thêm bất kỳ phần mềm nào.

VieteMail rất tiện dụng cho bạn khi bạn muốn gửi e-mail tiếng Việt có dấu bằng font Unicode mà máy tính bạn đang dùng không có sẵn bộ ngõ tiếng Việt (UniKey, Vietkey…).

VieteMail cũng rất hữu dụng cho bạn khi bạn không vào được hộp thư của mình hoặc không muốn đăng nhập vào hộp thư của mình ở nơi công cộng. Bạn có thể gửi một e-mail cùng lúc cho tám địa chỉ e-mail khác nhau và các địa chỉ e-mail được ngăn cách bằng dấu chấm phẩy (;).

Cách gửi e-mail trên VieteMail rất đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể làm như sau:

- Bấm chọn cách gõ tiếng Việt (VNI, Telex, VIQR…) nếu bạn muốn gửi e-mail tiếng Việt Unicode có dấu.

- Nhập tên của bạn vào ô “Tên người gửi”, bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu trong ô này.

- Nhập địa chỉ e-mail của bạn vào ô “Điện thư Người gửi”.

- Nhập địa chỉ e-mail của người nhận vào một trong các ô “Điện thư Người nhận”, “Cc” hoặc “Bcc”.

- Nhập chủ đề của e-mail vào ô “Đề mục”, bạn không nên dùng tiếng Việt có dấu trong ô này vì người nhận không đọc được.

- Nhập nội dung của e-mail vào khung trống.

- Sau cùng, bạn bấm vào nút “Gửi Thư” để gửi e-mail này đến người nhận.

Theo  Thanh niên