S-fone - tài khoản hết tiền vẫn gọi được
Các Website khác - 06/01/2006
Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, dịch vụ “S-Credit” cho phép thuê bao trả trước của S-Fone được sử dụng thêm 10.000 đồng khi tài khoản đã hết tiền sử dụng.
Hiểu đựơc sự bất tiện của khách hàng là đang thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin thì bị gián đoạn vì tài khoản trả trước đã hết tiền sử dụng, nhân dịp đầu năm mới 2006, S-Fone giới thiệu đến khách hàng một dịch vụ mới: dịch vụ “S-Credit”.

Dịch vụ “S-Credit” ra đời nhằm xóa bỏ những hạn chế liên quan đến giới hạn của thẻ trả trước, tăng thêm sự linh động cho người sử dụng. Từ nay, thuê bao trả trước của S-Fone sẽ không còn phải lo lắng khi những cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng sẽ bị gián đoạn hoặc không gửi được khi đúng lúc tài khoản hết tiền.

Tài khoản này bảo đảm khách hàng sử dụng thẻ trả trước sẽ được dùng tiếp 10.000 đồng khi tài khoản đang dùng hết tiền. Số tiền “tạm ứng” này sẽ được trừ vào giá trị của thẻ nạp kế tiếp. Dịch vụ này chính thức được áp dụng kể từ ngày 30-12-2005.

Theo Thanh niên