Cơ hội học bổng sau đại học tại ĐH Ohio, Mỹ
Các Website khác - 10/08/2005

TTO - Khoa vật lý và vật liệu mới, ĐH Ohio, Mỹ vừa thông báo cấp nhiều suất học bổng tiến sĩ tại trường cho năm học 2006.

Học bổng cho các chuyên ngành sau:

- Vậy lý ứng dụng

- Vật lý nguyên tử

- Vật lý vật liệu

- Công nghệ nano

- Optoelectronics

Học bổng tòan bộ học phí kéo dài suốt thời gian học tiến sỹ. Ngòai ra, ứng viên thành công sẽ nhận được mức sinh họat phí rất cạnh tranh. Ứng viên có cơ hội nghiên cứu và giảng dạy tại khoa.

Điều kiện:

- Tốt nghiệp ĐH lọai khá/giỏi các ngành: vật lý, hoá, khoa học vật liệu, kỹ thuật, sinh học

- Điểm TOEFL 580 trở lên; có điểm GRE là một lợi thế

- Có công trình nghiên cứu

Hồ sơ bao gồm:

- Sơ yếu lí lịch chi tiết, tối đa hai trang

- Bản sao bảng điểm, bằng cấp chi tiết

- Ba thư giới thiệu của giáo viên

- Thư trình bày mục tiêu học tập

Ứng viên quan tâm, xin liên lạc/gửi hồ sơ về:

Dr. John Smith

E-mail:john22_smith22@yahoo.com

Hạn chót nộp hồ sơ: thứ bảy 15/10/2005.

BÁ CHÍNH