Dành 8.000 tỷ cho sinh viên vay vốn
Các Website khác - 20/02/2009
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội cho biết, năm 2009 ngân hàng dành 8.000 tỷ đồng cho sinh viên vay vốn. Mức cho vay của chương trình vẫn giữ 800.000đ/tháng.

Ông Lý cho biết, trong 8.000 tỷ đồng đó, ngân hàng cho vay học kỳ II năm học 2008 2009 là 4.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 1 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang tập trung giải ngân và không có bất kỳ trở ngại gì ảnh hưởng đến quá trình thực hiện vay vốn.
 
Tuy nhiên, ngân hàng gặp khó khăn vì một số trường chưa được cấp mã nên trên giấy xác nhận không có mã trường và mã HSSV, việc này đã hạn chế đến quá trình cập nhật thông tin. Đặc biệt, một số trường chưa có trách nhiệm cao trong việc xác nhận cho HSSV khi vay vốn như giấy xác nhận, ghi sai nội dung… Cá biệt, có trường xác nhận cho cả HSSV không thuộc diện vay vốn (trường liên doanh, liên kết với nước ngoài). 
 
 Được biết từ tháng 10/2007, ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho vay 9.535 tỷ đồng, thu nợ 92 tỷ đồng, dư nợ cho vay của chương trình đến ngày 31/12/2008 là 9.741 tỷ đồng với 1,2 triệu HSSV còn dư nợ.

Theo Dan Tri