Thí sinh sẽ "lều chõng" 2 lần
Các Website khác - 19/02/2009
Quy chế thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009 sẽ ban hành cuối tháng 2. Các môn thi tốt nghiệp được công bố cuối tháng 3… Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Nghĩa cho biết.

- Thưa ông, tại hội nghị thi và tuyển sinh tổ chức cách đây hơn 1 tháng, Bộ GD-ĐT có “hứa” sẽ ban hành Quy chế thi tốt nghiệp sớm. Vậy, quy chế có nhiều điểm sửa đổi không và khi nào ban hành?

- Vì kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009 có ba điểm mới: thi tốt nghiệp theo cụm; Đổi chéo chấm bài thi tốt nghiệp giữa các địa phương; Tăng cường thanh tra của Bộ ở những nơi không có điều kiện tổ chức thi theo cụm….nên quy chế cũng sẽ có một số điều phải điều chỉnh cho phù hợp.

Về bản chất thì không có thay đổi nhiều nhưng câu chữ phải chỉnh sửa nhiều nên nhiều ý kiến nghiêng về việc soạn thảo và ban hành quy chế mới.

Dự kiến, cuối tháng 2 Bộ GD-ĐT sẽ ban hành.

- Sau quyết định “thi theo cụm”, nhiều ý kiến từ phía học sinh, giáo viên và phụ huynh… băn khoăn chuyện đi lại sẽ vất vả. Vì thực tế, ở những vùng khó khăn nhiều trường THPT tổ chức ít cũng tới 2 hội đồng thi cho các điểm trường cách xa nên việc tổ chức thi theo cụm sẽ khó khả thi?

 

 

- Để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, Bộ GD-ĐT quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cho học sinh lớp 12 hoặc thí sinh tự do thi theo các cụm trường. Mỗi cụm có ít nhất 3 trường THPT hoặc 3 trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ thành lập một hội đồng coi thi.

Mỗi cụm sẽ thành lập một hội đồng coi thi. Trong mỗi hội đồng, danh sách thí sinh được thiết lập theo 3 ban: Khoa học tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản.

Những trường ở vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn, không thể tổ chức thi theo cụm hoặc tổ chức được 2 cụm trường thì có thể tổ chức thi tại chỗ. Tuy nhiên, địa phương phải có báo cáo Bộ để tăng cường lực lượng thanh tra….

Một điểm mới được nhận được đồng thuận, khâu chấm thi được đổi chéo giữa các tỉnh và Bộ GD-ĐT quy định cụ thể.

Cuối tháng 3 công bố môn thi tốt nghiệp
 
- Năm nay, Bộ có điều chỉnh thời gian công bố môn thi tốt nghiệp không thưa ông?

- Thời gian công bố môn thi không có thay đổi. Các môn thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

- Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có nhiều nhóm đối tượng khác nhau (học sinh Ban Khoa học tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản và học sinh học trường THPT Kỹ thuật…). Vậy, đề thi tốt nghiệp THPT được “khoanh vùng” thế nào để đánh giá được kiến thức của từng nhóm đối tượng?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 8 nhóm đối tượng dự thi gồm 5 nhóm đối tượng người học lớp 12 THPT: HS Ban Khoa học tự nhiên, HS Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, HS Ban Cơ bản, HS trường THPT Kỹ thuật và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên.

3 nhóm đối tượng HS tự do gồm: thí sinh đã học chương trình THPT không phân ban, thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm và thí sinh đã học chương trình bổ túc THPT.

Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT gồm: thí sinh học Ban Khoa học tự nhiên, HS Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, HS Ban Cơ bản, HS trường THPT Kỹ thuật và thí sinh tự do.

Đề thi được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đối với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Phần riêng cho thí sinh học theo từng chương trình: chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao.

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần riêng cho chương trình đó (chuẩn hoặc nâng cao); riêng thí sinh tự do được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài.

Đối với tất cả thí sinh, nếu làm cả 2 phần riêng đều không được chấm điểm.

Các môn thi ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPT được ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, không có phần riêng.

- Cảm ơn ông!
 
Căn cứ lập cấu trúc đề thi cho 4 nhóm đối tượng HS lớp 12:

- HS Ban Khoa học Tự nhiên: học 4 môn Toán, Vât lí, Hoá học, Sinh học theo chương trình nâng cao; các môn còn lại theo chương trình chuẩn.

- HS Ban Khoa học xã hội và Nhân văn: học 4 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ theo chương trình nâng cao; các môn còn lại theo chương trình chuẩn.

- HS Ban Cơ bản: Học tất cả các môn theo chương trình chuẩn; Học từ 1 đến 3 môn nâng cao (học theo chương trình nâng cao hoặc theo chương trình chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao); các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

- HS trường THPT kỹ thuật học tất cả các môn học theo chương trình chuẩn.

Theo Vietnamnet