Học bổng Đồng Hành cho sinh viên nghèo
Các Website khác - 22/10/2007

Đối tượng:

Sinh viên năm thứ nhấtnăm thứ hai của các trường: Đại học Bách khoa TPHCM; Đại học Khoa học tự thiên TPHCM; Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Xây dựng Hà Nội

Tiêu chuẩn xét chọn:

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn

-Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên.

Các sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn.

Giá trị học bổng: 1.500.000 đồng/suất/học kỳ

Thời gian nhận hồ sơ: 10/10/2007 - 23/11/2007 (xem thông báo cụ thể của từng trường)

Kết quả xét chọn: 12/2007

Thông tin chi tiết xin xem tại website: http://www.donghanh.net

N.H