Nhà giáo hưởng phụ cấp ưu đãi cao nhất là 50% lương
Các Website khác - 10/10/2005

(VietNamNet) - Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi thấp nhất là 25%, cao nhất là 50% lương cơ bản - Đây là nội dung trong quyết định mà Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa ký ngày 6/10/2005.

Soạn: AM 580059 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giáo viên vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng phụ cấp đứng lớp 50% (Ảnh: Giang Hà Vỵ)

Đối tượng thụ hưởng quyết định này là các nhà giáo công tác trong các cơ sở đào tạo công lập.  Mức phụ cấp ưu đãi cụ thể như sau:

a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường ĐH, CĐ, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đng, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng HCM).

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên , trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp ging dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (ĐH, CĐ, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng HCM trong các trường ĐH, CĐ.

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Các mức phụ cấp ưu đãi quy định được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này được tính hưởng từ ngày 1/10/2004.

  • Hạ Anh