Thêm 50 triệu USD cho mục tiêu giáo dục quốc gia
Các Website khác - 12/10/2005

(VietNamNet) -  50 triệu USD  chính thức được giải ngân cho Chương trình hỗ trợ qua ngân sách có mục tiêu để thực hiện "Kế hoạch quốc gia về giáo dục cho mọi người" của Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thúy, và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), ông Klaus Rohland, chiều nay đã ký kết hiệp định tín dụng trên tại Hà Nội.

Soạn: AM -107534 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhóm giáo dục tiểu học được hưởng chi phí tài trợ lớn nhất.

Khoản tiền này được WB và các nhà tài trợ cung cấp, đóng góp vào Chương trình Hỗ trợ ngân sách mục tiêu để thực hiện Kế hoạch quốc gia Giáo dục cho mọi người (có tổng chi phí 249 triệu USD).

Theo cơ quan này, 50 triệu USD sẽ là nguồn tài chính nhằm nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, năng lực dạy học cho giáo viên, cung cấp các tài liệu, thiết bị dạy học và nâng cao sự tham gia của cộng đồng vào giáo dục.

Chương trình cũng hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao năng lực để tăng cường công tác quản lý, quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục.

Còn theo Bộ Giáo dục, Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu là mô hình hỗ trợ và sử dụng vốn ODA trực tiếp bổ sung vào ngân sách giáo dục của Việt Nam nhằm tăng cường cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục cơ bản cho các đối tượng có khó khăn về giáo dục.

Chương trình này được thực hiện thông qua hệ thống quản lý hiện hành của chính phủ, không qua cơ chế dự án, không cần bộ máy quản lí riêng.

"Chương trình Hỗ trợ ngân sách mục tiêu để thực hiện Kế hoạch quốc gia Giáo dục cho mọi người" có tổng chi phí 249 triệu USD. Thời gian thực hiện từ 2005 đến 2008. Hợp phần thứ nhất của Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện mức chất lượng trường cơ bản thông qua hỗ trợ phát triển chính thức theo kênh ngân sách của Chính phủ. Hợp phần thứ hai sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực điều hành, thực hiện và đánh giá chương trình Ngân sách mục tiêu quốc gia cho Giáo dục.

  • Hồng Phúc