Từ ngày 1/4: Nhận hồ sơ mở ngành đào tạo trung cấp
Các Website khác - 23/03/2006

(VietNamNet) - Hướng dẫn mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) do Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bành Tiến Long vừa phê duyệt. Theo đó, từ ngày 1/4 Bộ GD - ĐT bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mở ngành của các trường.

Soạn: AM 732613 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bộ GD - ĐT cho phép các trường TCCN mở ngành đào tạo mới sẽ đem lại cơ hội học tập nhiều hơn...

Bộ GD - ĐT cho biết, các trường TCCN, các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN có nhu cầu mở ngành đào tạo hệ TCCN cần tuân thủ các quy định: Khi xây dựng đề án mở ngành, các trường cần lưu ý về thời lượng chương trình và phân phối thời gian cho các hoạt động toàn khóa, cho từng học kỳ được xác định theo tiết theo đúng quy định tại chương trình khung giáo dục TCCN của Bộ GD - ĐT. Nội dung chương trình bám sát quy định của chương trình khung ngành hiện hành.

Đối với ngành học đặc thù thời lượng các môn chuyên ngành được thực hiện theo chương trình khung ngành đã được phê duyệt...Bên cạnh đó, đề án phải nêu được các điều kiện đảm bảo chất lượng như: Giáo viên tham gia đào tạo; Hồ sơ trích ngang của giáo viên thỉnh giảng; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục.

Quy trình thực hiện theo các bước: Các trường có nhu cầu mở ngành đào tạo TCCN lập hồ sơ theo hướng dẫn gửi về cơ quan chủ quản trường. Đối với trường địa phương, hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo phải có ý kiến của Sở GD - ĐT. Sau đó, sơ quan chủ quản gửi hồ sơ tới Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD - ĐT).

Trong 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Bộ GD - ĐT sẽ có trả lời bằng văn bản đối với cơ quan chủ quản.

  • Kiều Oanh