An Giang: 80% lao động nông thôn có việc làm ổn định
Các Website khác - 10/01/2006

An Giang: 80% lao động nông thôn có việc làm ổn định

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang cho biết, trong năm 2005, thông qua các lớp dạy nghề đã giúp cho 27.500 lao động có việc làm, đạt 120% kế hoạch, trong đó có việc làm tại chỗ chiếm 17.700 lao động, xuất khẩu lao động là 1.500 người, vượt kế hoạch 25%, tăng 85% so năm 2004.

Như vậy sau 5 năm triển khai chương trình dạy nghề tại chỗ, An Giang đã giải quyết việc làm mới cho 126.168 lao động, nâng tỉ lệ lao động nông thôn lên 80%, giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 4,2%.

Kiên Trinh