Áp dụng phương thức định giá mua, bán căn hộ
Các Website khác - 06/01/2006

Áp dụng phương thức định giá mua, bán căn hộ

Theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 10.1, sẽ áp dụng phương thức thống nhất để tính giá mua, bán căn hộ trong chương trình xây dựng 30.000 căn hộ tái định cư.

Về giá mua (doanh nghiệp bán cho thành phố) sẽ được xác định bằng giá giải phóng mặt bằng, giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khoản lời cho doanh nghiệp...

Giá bán (thành phố bán cho người dân) bằng giá mua cộng với các chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng trong 10 năm đầu...

Phương thức định giá này được áp dụng cho tất cả các trường hợp đã mua quỹ nhà chung cư để bố trí tái định cư trước đây.

Ngọc Huân