Bảo hiểm Việt Úc đổi chủ
Các Website khác - 06/01/2006

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa mua lại toàn bộ phần vốn góp của đối tác nước ngoài trong liên doanh bảo hiểm Việt Úc. Xét riêng trong lĩnh vực bảo hiểm, đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên mà phía Việt Nam đứng tên người mua.

Bảo hiểm Việt Úc là liên doanh giữa BIDV với tập đoàn bảo hiểm quốc tế QBE, hoạt động tại Việt Nam từ 6 năm qua. Số vốn gốc của liên doanh là 5 triệu USD, mỗi bên góp 50%. Giao dịch mua bán giữa BIDV và QBE đã được Bộ Tài chính chấp thuận hôm 27/12/2005.

Sau khi chuyển nhượng, liên doanh sẽ trở thành công ty 100% vốn trong nước với tên mới Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), hoạt động dưới hình thức một đơn vị thành viên trực thuộc BIDV từ 1/1.

BIC sẽ tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Ông Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết tôn trọng tất cả các điều khoản trong các hợp đồng hiện tại của BIDV-QBE. Các chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ không phải làm bất cứ thủ tục nào nếu họ muốn các hợp đồng bảo hiểm của mình tiếp tục có hiệu lực với BIC.

Bán vốn trong liên doanh Việt Úc là bước đi tiếp theo của QBE, sau khi tập đoàn này mua lại cổ phần trong Allianz Việt Nam để lập ra Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam, 100% vốn nước ngoài.

Song Linh