Dự kiến thu hoạch 850.000 tấn gạo trong tháng 1 và 2.2006
Các Website khác - 06/01/2006
Dự kiến thu hoạch 850.000 tấn gạo trong tháng 1 và 2.2006

Đó là dự báo về tiến độ thu hoạch được đưa ra tại Hội nghị phương hướng hoạt động năm 2006 của Hiệp hội Lương thực VN tổ chức tại TPHCM ngày 5.1. Nguồn gạo này sẽ dùng để xuất khẩu và một phần đưa ra tiêu thụ.

Năm 2006, hiệp hội dự kiến xuất khẩu gạo đạt mức hơn 5 triệu tấn, với kim ngạch đạt 1,4 tỉ USD (năm 2005 đạt 5,204 triệu tấn, trị giá thu 1,279 tỉ USD) và phấn đấu tiêu thụ hết lúa hàng hoá của nông dân, tỉ lệ xuất khẩu của các hội viên hiệp hội sẽ chiếm trên 98% tổng số xuất khẩu.

M.Thoa