Đầu tư vào dệt may kém hiệu quả
Các Website khác - 21/11/2005

Đầu tư vào dệt may kém hiệu quả

Gần 8.400 tỷ đồng đầu tư vào 220 dự án trong 5 năm qua, song hiệu quả đạt được rất thấp. Hầu hết sản lượng các nguyên phụ liệu đầu vào cho ngành dệt may chưa đạt kế hoạch đề ra.

Theo Tổng công ty Dệt may VN (Vinatex), từ đầu năm đến nay đã có 11 dự án đầu tư mới được triển khai với kinh phí 345 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư trong năm năm qua (2001-2005) lên mức 8.373 tỷ đồng (220 dự án).

Tuy vậy, hiệu quả đầu tư vẫn khá thấp so với yêu cầu. Chẳng hạn sản lượng bông mới đạt được 56%, vải dệt kim 71,4%, sản phẩm may dệt kim 83% và may dệt thoi đạt 77% so với dự kiến. Chỉ có sản lượng sợi toàn bộ là tăng 6% so với yêu cầu đặt ra.

Nguyên nhân khiến một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu là công tác đầu tư còn khép kín với từng doanh nghiệp, chưa thể hiện mối liên kết trong nội bộ và tính chuyên môn hóa theo ngành hàng và sản phẩm.

(Theo TT)