Tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo trong Cty nhà nước
Các Website khác - 21/11/2005

Tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo trong Cty nhà nước

Theo Công văn số 3845/LĐTBXH-TL ngày 14.11 của Bộ LĐTBXH, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép một số tổng Cty nhà nước xây dựng đề án thí điểm HĐQT tuyển chọn, ký hợp đồng với tổng giám đốc, kế toán trưởng.

Theo đó, đối tượng để tuyển chọn, ký hợp đồng làm tổng giám đốc trong Cty nhà nước có thể là người làm việc trong Cty hoặc từ các Cty khác, có thể là người VN hoặc người nước ngoài thường trú tại VN, có trình độ, năng lực quản lý kinh doanh và hiểu biết pháp luật, không nhất thiết phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

C.Thắng