Khánh Hoà: Gần 38 tỉ đồng cho chương trình giải quyết việc làm
Các Website khác - 21/11/2005
Khánh Hoà: Gần 38 tỉ đồng cho chương trình giải quyết việc làm

Tin từ UBND tỉnh Khánh Hoà ngày 20.11, chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006-2010 của địa phương vừa được thông qua, bao gồm những mục tiêu cơ bản là tạo thêm việc làm mới cho 125.000 lao động; hạ tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4% (giảm 1,2% so với 2005) và tăng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 85% (năm 2005 khoảng 81%); chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỉ trọng lao động khu vực thương mại - dịch vụ lên xấp xỉ 34%, công nghiệp - xây dựng 30,15%, giảm lao động nông - lâm - ngư nghiệp xuống còn 36,35%. Theo kế hoạch, kinh phí phục vụ chương trình này ước tính mỗi năm hơn 7,5 tỉ đồng.

* Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm tỉnh Bình Dương đã triển khai 97 dự án vay vốn giải quyết việc làm cho gần 1.400 lao động với tổng số vốn cho vay gần 11 tỉ đồng. Nhờ có vốn và được hướng dẫn cách làm ăn, ngành nghề kinh doanh mà nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mức thu nhập bình quân của các hộ được vay vốn là trên 1.000.000 đồng/người/tháng.

B.C - Quốc Minh