Đề nghị rút phép những dự án thép sai phạm
Các Website khác - 11/02/2009
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam, đề nghị thực hiện rút giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án không thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư.

Báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thép giai đoạn 2007 - 2015 có xét đến năm 2025 đã phản ánh thực trạng của ngành thép Việt Nam hiện nay.
 
Theo đó, việc triển khai các dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển ngành thép chậm tiến độ, các địa phương cấp phép đầu tư các dự án thép ngoài quy hoạch quá nhiều, thiếu sự cân đối chung, sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu sản phẩm thép trong những năm tới, ngoài ra còn làm mất cân đối khả năng đáp ứng của hạ tầng cơ sở.
 
Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị trước mắt cần tập trung rà soát các dự án đầu tư thép về: quy mô, công nghệ, sản phẩm, khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xác định cụ thể tiến độ đầu tư từng dự án. Thực hiện rút giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án không thực hiện đúng cam kết theo quy định của Luật đầu tư.
 
Theo Dan Tri