Gia hạn nợ và tiếp tục cho vay chăn nuôi
Các Website khác - 22/11/2005

Ông Lê Văn Sở - Tổng Giám đốc AgriBank:
Gia hạn nợ và tiếp tục cho vay chăn nuôi

NHNo hiện cho vay khoảng 2 nghìn tỉ đồng phục vụ chăn nuôi gia cầm. Dư nợ tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Riêng Hà Tây, dư nợ cho vay chăn nuôi gia cầm đã đạt 80 tỉ đồng.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang lan rộng, NHNo đã chỉ đạo các chi nhánh thực hiện ngay việc dãn nợ, gia hạn nợ cho các hộ chăn nuôi có gia cầm bị tiêu huỷ, đồng thời tiếp tục cho các hộ dân vay vốn để các hộ dân có tiềm lực chuyển đổi vật nuôi. Việc gia hạn nợ không hạn chế thời gian, tuy nhiên, sẽ không có việc xoá nợ để tránh tiêu cực và mất công bằng.

NHNo cũng đang xem xét hạ lãi suất cho các hộ chăn nuôi gia cầm với mức khoảng 0,05%/tháng. Người chăn nuôi gia cầm được vay tới 50 triệu đồng mà không phải thế chấp. Để góp phần chống dịch cúm gia cầm, NHNo cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ các chương trình sản xuất vaccine phòng, chống dịch.

H.PH