Thêm 2.000 hộ sẽ "nhập cư" vào dự án kinh tế - quốc phòng Nam Mô Ray
Các Website khác - 22/11/2005

Tây Nguyên:
Thêm 2.000 hộ sẽ "nhập cư" vào dự án kinh tế - quốc phòng Nam Mô Ray

Theo tin từ Binh đoàn 15 (Gia Lai) hôm 21.11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý triển khai xây dựng dự án kinh tế - quốc phòng mới rộng 158.000ha tại khu vực biên giới Nam Mô Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum), đồng thời với việc thành lập mới Đoàn KT-QP 79 (thuộc Binh đoàn 15) để thực hiện dự án từ đầu năm 2006. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp nhận mới 2.000 hộ di dân từ miền Bắc.

N.T