Khởi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào ngày 28.11
Các Website khác - 22/11/2005

Khởi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào ngày 28.11

Ngày 21.11, VPCP cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến tại văn bản số 6696/VPCP-DK đồng ý cho phép TCty Dầu khí VN tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào ngày 28.11, tại mặt bằng nhà máy.

TCty Dầu khí VN phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chương trình, nội dung cụ thể lễ khởi công này.

S.Đà