Bò sữa bán thịt!
Các Website khác - 22/11/2005

Bò sữa bán thịt!

Trong khi đàn bò thịt đang mang lại hiệu quả, nhiều địa phương ở ĐBSCL quyết định dấn thêm một bước: Phát triển đàn bò sữa. Ngay giai đoạn khởi động, tại Đồng Tháp đã xảy ra sự cố đàn bò HF Australia tỉnh Đồng Tháp nhập về tỉ lệ kém chất lượng khá cao.

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là tới năm 2005 này, nhiều hộ nông dân hưởng ứng chủ trương nuôi bò sữa ở ĐBSCL đang oằn vai với gánh nặng: Năng suất cho sữa, giá bán sữa và tỉ lệ đậu thai của bò nhìn chung đều thấp; giá bò sữa giống sụt thê thảm (từ trên 20 triệu đồng/con tụt xuống dưới 10 triệu đồng), trong khi chi phí đầu tư nuôi bò sữa lại tăng.

Nhìn lại quá trình phát triển đàn bò sữa ở ĐBSCL, không khó khăn gì để nhận diện nguyên nhân dẫn tới hiệu quả kém. Đó là chi phí đầu vào cao, đầu ra thì ngược lại, với hàng loạt bất cập như: Tay nghề của nông dân yếu do chưa được tập huấn kỹ; cán bộ kỹ thuật thiếu; điều kiện tự nhiên không thuận lợi...

Tất cả những vướng mắc "phụ" đó xuất phát từ nguyên nhân bao trùm là thiếu sự chuẩn bị cần thiết. Trong đó, yếu tố nổi cộm chính là triển khai nuôi bò sữa trong điều kiện thiếu đồng cỏ, nhiều vùng ngập lũ... rất khó đạt hiệu quả cao. Đến lúc hầu hết các địa phương có kế hoạch ngưng phát triển đàn bò sữa..., thì không ít người nuôi đang khốn đốn. Người nuôi tại một số nơi đang phải bán bò sữa với giá bèo bọt, vì người ta mua bò sữa về để xẻ thịt đưa ra chợ bán!

Lê Như Giang